Storm Management Bel direct
0646149632

Business Consultancy

Tijdens Business Consultancy trajecten wordt een bedrijf voorzien van relevante bedrijfskundige adviezen. Hierbij stel ik mijzelf beschikbaar aan een bedrijf om met kennis en inzicht van buitenaf het bedrijf te verbeteren of om een bepaald vraagstuk op te lossen. Dit zijn adviezen die betrekking hebben op de organisatie en het management van het bedrijf.  De focus van deze trajecten ligt voor mij op het vlak van organisatie-, verander-, en projectmanagement.

Advies

Voor deze werkzaamheden wordt in kaart gebracht welke problemen er spelen, wat de gewenste richting van de organisatie is en hoe dit te bereiken. Vanuit deze kennis zal een adviesrapport en presentatie aan de belanghebbenden binnen de organisatie worden gepresenteerd. Aansluitend is het natuurlijk mogelijk het proces te laten begeleiden en uitvoeren door Storm Management.

Advies op relevante deelgebieden